Gyakran ismételt kérdések és válaszok

A leggyakrabban ismételt, vagy hozzánk közvetlenül eljutattott kérdésekre adunk válaszokat ezen az oldalon.

A cserkészet önkéntes, vallásos, pártpolitikától független ifjúsági mozgalom, amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint vallási meggyőződéstől függetlenül.

A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalma. A világ több, mint 200 országában 50 millió cserkész dolgozik egy közös célért: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőtté váljanak.

Az MCSSZ tagja a Cserkészmozgalom Világszervezetének (World Organziation of the Scout Movement), amely az ENSZ tanácsadó tagja és az idei évben a több mint száz éve tartó nevelési munkájáért Nobel-békedíjra jelölték.

Az MCSSZ több mint 200 csapatában több, mint 13 ezer cserkész tevékenykedik, az ország minden megyéjében.  A cserkészet 111 éve áll a társadalom szolgálatában, ennyi idő óta töretlenül bizonyítja, hogy hasznos része világunknak.

Mikor 1948-ban feloszlatták és megszüntették a Magyar Cserkészszövetséget, tagjainak üldözésével, vagyonának (becsléseink szerint, mai értéken számolva több, mint százmilliárd forint nagyságrendű értékről van szó)  államosításával  helyrehozhatatlan károkat okoztak a magyar cserkészetben. Ez az elkobzott érték az akkori cserkészek és támogatók magán adományaiból és közösségért végzett tevékenységeiből adódott össze.

Akit bővebben érdekel a magyar cserkészet kommunizmus időszaka alatti túlélésért folytatott küzdelme, a https://katakomba.cserkesz.hu/ oldalon hiteles részleteket olvashat ebből az időszakból.

Az 1989-es újjáalakuláskor nem rendelkezett a szövetség saját tulajdonú ingatlannal, a kárpótlás nem történt meg.

Ahhoz, hogy egy ekkora szervezet el tudja látni feladatát, és ha nem szeretne pályázatoktól és egyéb ideiglenes forrásoktól függő lenni, bizonyos mértékig gazdasági tevékenységeket kell folytatnia, hogy segíteni tudja önkénteseit. Az a gazdasági tevékenység, amely felmerül a Nagykovácsi kastélyparkban, a hely fenntarthatósága mellett, ezt a célt is szolgálja.

Nem. Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a képviselő testületi döntésnek és a testület, valamint a főépítész iránymutatásainak megfelelően a HÉSZ-ben megfogalmazott és a kastélypark területére vonatkozó intenzitási mutatókat nem növeljük.

Nem fog az eredetileg előírtnál több zöldfelület eltűnni, nem fog a beépítettség mértéke növekedni, nem lesz szükséges növelni az maximális épületmagasság értéken sem.

A Pest Megyei Kormányhivatal PE-06/KTF/17446-28/2021 számú határozatának indoklásában szerepel, hogy a beépítés intenzitása nem emelkedik.

Nem.

Félrevezető állítás, hiszen ilyen kérelem nem lett benyújtva. (2021.05.05-i állapot szerint)

Rendszeres egyeztetések történtek a fejlesztésről az önkormányzattal és ez a folyamat még jelenleg is tart, ezért nem felelnek meg a jelenlegi tervek  a HÉSZ-nek, holott a tervezés során mindvégig figyelembe vettük az önkormányzat döntését és a fent említett határozatban leírt iránymutatást, azaz a “beépítés intenzitása nem emelkedhet”. Vagyis a HÉSZ-nek nem szándékosan nem felelnek meg a tervek, hanem azért, mert az önkormányzattal végzett közös munka még nem jutott abba a szakaszba, hogy a szabályzat módosuljon.

Az Önkormányzattal a HÉSZ módosítás kapcsán együttműködési keretmegállapodást is kötöttünk, valamint településtervező is megbízásra került, hogy ezt a munkát és a szükséges vizsgálatokat elvégezze.

Nem. Saját magunk, saját bevételből tartjuk fenn a parkot, külső, illetve önkormányzati segítség nélkül, miközben folyamatosan nyitva tartunk a helyiek számára.

Szeretnénk, hogy továbbra is elérhető legyen mindenki számára a park. Éppen ezért gondolkodunk abban, hogy a park fenntartással járó anyagi vonzatát hogyan tudjuk folyamatosan biztosítani. 

Nem. A tervekben az szerepel, hogy az Eötvös utcát elkerülve, egy új behajtó létesülne, amelyen keresztül közvetlenül megközelíthető lenne a kastély telke a bekötőúton keresztül. (Ezt a megoldást a közútkezelő is támogatja és Nagykovácsi tervei között is szerepelt a kiépítése.)
Eötvös utca
A helyi szabályozási tervlap szerint is ez hely kijelölt “közlekedési terület”, régóta ennek szánja az önkormányzat. Eötvös helyi szabályozás

Szeretnénk beszámolni arról, hogy az elmúlt időszak egyeztetései, illetve a közösségi tervezés visszajelzései alapján sok dolgot sikerült beépíteni a tervekbe. 

 • A tervezési folyamat során folyamatosan figyelemmel voltunk arra, hogy a park a helyiek számára a továbbiakban is elérhető legyen a mostani lehetőséghez hasonlóan, sőt még magasabb színvonalon legyen használható.
 • Sok panasz érkezett a korábbiakban arra, hogy nehéz megközelíteni gépjárművel a parkot – átgondoltuk a parkolás és a közlekedés rendszerét, így már lesz lehetőség a parkba érkezőknek a megállásra, majd a park gyalogos felfedezésére.
 • Sokan szerettek volna aktív kikapcsolódásra, sportolásra alkalmas funkciókat – beterveztünk futókört, tornapályát és ezekhez szükséges kiszolgáló- és szociális blokkokat.
 • Szerettek volna kikapcsolódást, gyermekek számára alkalmas tereket – megterveztük a teljes park gyalogos közlekedési rendszerét, padokat, pihenő-, és szakrális  helyet jelöltünk ki, “patasimogatót” terveztünk, újragondoltuk a közkedvelt tavat.
 • A visszajelzésekből tudjuk, hogy jelenleg kevésbé alkalmas a park családi, kisközösségi programokra – terveztünk esőbeállót, sütögetőhelyet, hozzá tartozó tárolót, vizesblokkot.
 • A közösségi tervezési alkalommal felmerült, hogy jelenjen meg a cserkészet a parkban: tájépítészeti eszközökkel cserkészkertet alakítottunk ki.
 • Érzékeltük és sok helyen olvastuk, hogy foglalkozni kell a helyi turizmus kérdéseivel: látjuk, hogy a Sebestyén kápolna körül (és a községben sok helyen) hétvégente kirándulók autói foglalják el a zöldfelületeket – igyekeztünk erre a saját erőforrásainkat is figyelembe véve választ találni parkolási lehetőséggel, kulturált mosdókkal, fogadó helyiségekkel, kávézóval, szemetesekkel, szálláshellyel, bringaponttal

szolgálati lakások építésének célja többek között a környezeti hatások csökkentése. Célunk, hogy a park üzemeltetői helyben lakjanak, ezáltal csökkentsük a gépkocsi használatból eredő károsanyag kibocsátást és a községbe áramló ingázók számát.

Meg kell említenünk azt, hogy az Önkormányzattal történő egyeztetések folyamán felmerült az is, hogy a község nagyon nehezen tudja megoldani a pedagógusok helyben tartását, mivel a magas ingatlanárak miatt nem tudnak itt megtelepedni a gyermekeinkért dolgozó nevelők. Ennek folyományaként, ezen szándék mentén a szolgálati lakásokba az önkormányzatnak bérlőkijelölési joga lesz.

Nem feledkezünk meg azokról az idős hölgyekről sem (az itt működött iskola pedagógusai voltak), akik a területen lévő szolgálati házakban élnek – számukra is tervezzük az itt lakás további megoldását.

A park területén már jelenleg is található három ház, bennük 7+1 szolgálati lakással, amelyek helyén épülne az új ház (mivel a régi házak felújítása gazdaságosan nem megoldható).

A Pest Megyei Kormányhivatal által 2021. március 31. napján kihirdetett közlemény alapján az előzetes  vizsgálat célja és feladata, hogy feltárja azt, hogy  a tervezett beruházás Nagykovácsi településre, mint érintett hatásterületre gyakorolt hatása milyen jelentőségű, valamint a később benyújtandó engedélykérelem tartalmára vonatkozó szakkérdéseket vizsgálja az érintett társhatóságok bevonásával. A kormányhivatal által folytatott előzetes vizsgálat eredménye több megállapítást is tehet amelyeket a jogszabályoknak megfelelően, a fent nevezett, 2021. március 31-én kihirdetett közlemény részletez. Az előzetes vizsgálatra irányuló kérelmet  a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján fennálló feltételek esetén, az engedély kérelmet megelőzően köteles a beruházás kérelmezője benyújtani. A kialakult tervezői gyakorlat szerint ennek a jóváhagyási tervek elkészültét követően, az engedélyezési tervek készítésével párhuzamosan ajánlott megtörténnie, mert az előzetes vizsgálat kvázi egy hivatalos terv egyeztetési folyamat, amelynek során az eljáró, környezetvédelmi hatóság olyan megállapításokat is tehet, és olyan hiányosságokra is felhívhatja a figyelmet, amelyek alapján az engedélyezési tervek készítését is érinthetik. Az előzetes vizsgálat érdemi döntésébe bekerül valamennyi érintett szakhatóság észrevétele, kérése, és feltétele. Ezeknek a figyelembe vételével tud csak az építési engedélyezési terv véglegesedni. Fontos megjegyezni, hogy az előzetes vizsgálatban hozott érdemi határozat nem engedély, hanem egy útmutató, hogy milyen irányba kell a terven fejleszteni és milyen engedélyeket kell beszerezni ahhoz, hogy a beruházási munka kivitelezése megkezdődhessen.

 

A Pest Megyei Kormányhivatal érdemi döntést hozott az előzetes környezetvédelmi vizsgálati eljárásban.  A határozat megállapította, hogy a tervezett beruházásnak jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Az eljárásban részt vett a Pest Megyei Kormányhivatal (környezetvédelmi és természetvédelmi, népegészségügyi, kulturális örökségvédelmi szakkérdésben), Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízügyi szakkérdésben), Duna-Ipoly Nemzeti Park (természetvédelmi kezelőként), Nagykovácsi Nagyközség Jegyzője (helyi természetvédelmi hatóságként), akik további megállapításokat, feltételeket szabtak, amelyek a tervekbe átvezetésre kerülnek.

A Pest Megyei Kormányhivatal PE-06/KTF/17446-28/2021 számú határozatának indoklásában szerepel, hogy a beépítés intenzitása nem emelkedik.

 

Itt élünk, itt dolgozunk Nagykovácsiban, így természetesen tisztában vagyunk a felmerülő aggályokkal.

Folyamatosan együtt dolgozunk a közműszolgáltatók szakembereivel és a tervekben vizsgálunk minden ilyen szempontot. Éppen az ismert tényezők miatt törekszünk a minél nagyobb mértékű megújuló energiák használatára, hogy az épületek a lehető legnagyobb mértékben önállóan tudják előállítani a szükséges energiát önmaguk számára  A tervezési munkában nagyon sokrétű szakember gárda vesz részt, köztük közműtervező mérnök is, illetve elektromos és gépész tervezők is.

Az épületek közmű igényeit méretezve egyeztettek a szolgáltatókkal és megállapításra került, hogy sem a víz, sem a szennyvíz tekintetében nem lesz akkora terhelés, amely a hálózatra káros lenne, vagy ne tudná kiszolgálni az igényeket.

Az elektromos áram igény kielégítése kapcsán sem mertül fel olyan probléma, amely miatt a település áramellátása hiányt szenvedne.

Ezt a kastélyparkot ápoljuk, gondozzuk lehetőségeinkhez mérten, így természetesen szívügyünknek tekintjük és a lehető legjobbat szeretnénk számára.

Fontos hangsúlyozni, hogy folyamatosan dolgozunk a számokon és a terveken. Egyáltalán nem célunk a fakivágás, de látni kell: a kastélykert az elmúlt évtizedekben elvadult, terv szerinti gondozása, fakezelése nem valósult meg. A történeti utak eltűntek, a park jelleg csak nyomokban fedezhető fel, aszfalttal pótolták a korabeli sétányt. Érdekességképp említjük meg, hogy a történeti kutatások szerint a kastély emeleti ablakából el lehetett látni a kápolnáig, de természetesen ma már nem lehet cél egy ilyen fokú beavatkozás (nem is tervezzük ezt visszaállítani, mivel a kert eredeti állapotának visszaállítása közel 1000 fa kivágását jelentené). 

Őszintén el kell mondanunk, hogy az épületek elhelyezése miatt kijelölésre kerültek kivágásra szánt fák (amelyeket pótolni kell más helyen). Szeretnénk megmutatni azt, hogy a tervezők az ilyen esetekben is a igyekeztek körültekintő módon eljárni. Az alább látható tervrészleten látható épület pozíciója, kontúrja és ilyen fokú szabdaltsága annak köszönhető, hogy a meglévő fák figyelembe lettek véve, az épület megszakad, vagy épp beljebb húzódik ott, ahol életerős fa nőtt az elmúlt évtizedekben. Egy ilyen épületet, az ilyen szabdaltság miatt nehezebb megépíteni, de azt gondoljuk, hogy a nagyfokú érzékenység pont azért szükséges, mert egy ilyen értékes zöld környezetben tervezünk. 

A helyi közösség és a magunk elvárásai is azt diktálják, hogy ezt a témát tovább vizsgáljuk, az eddig látott előzetes terveket tovább finomítsuk a tervezőkkel közösen és igyekezzünk még tovább alakítani rajtuk. Az említett pótlandó törzsátmérőt is sikerült azóta mintegy 1500 cm-el csökkenteni.

Kör
Kör 2

A kastély telkei között húzódó, önkormányzati tulajdonban álló, 918 hrsz-ú telken, a patak partján vezet végig a hatályos szabályozási terv szerint a “helyi kerékpárút” nyomvonala.  Az egyeztetések folyamán kiderült, hogy a patakparti kerékpárút megvalósítása nehéz, az Önkormányzat nem rendelkezik rá forrással, így a Cserkészszövetség irányába az a kérés érkezett, hogy a saját területén keresztül segítsen ezt a közfeladatot megoldani többek között azért, hogy a Sebestyéndomb lakói és a község közti régóta áhított kapcsolat megvalósulhasson, valamint a nemsokára megvalósuló Budapest-Nagykovácsi kerékpárút használhatóságát is elősegítse.

Ezen az úton közforgalmú gépjárműforgalom nem haladhat majd át.

A most folyó tervezési folyamat nem jelenti azt, hogy mindebből bármi is megvalósul, vagy hogy minden megvalósul. Az átfogó munka célja, hogy megvizsgálja, hogy ezen a területen milyen fejlesztések képzelhetőek el, mi fér el és mi nem, az egyes fejlesztéseknek milyen hatásai lennének, azok hogyan illeszthetőek a területre, a község életébe. Hozzáállásunk az, hogy tisztában legyünk a tulajdonunkban álló terület lehetőségeivel, átgondoljuk annak lehetséges fejlődési irányait, ezt megterveztetjük és finomítjuk, majd ha arra lehetőség adódik, a lehetőséghez mérten – az előre lefektetett koncepció mentén – végzünk fejlesztéseket. Természetesen az idő előrehaladtával minden tervet érdemes felülvizsgálni, de újragondolni csak azt lehet, amit egyszer már valakik átgondoltak.

A magyarországi cserkészet támogatásáról szóló 1701/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján folyó tervezési munka feladata és célja a tervezés. Kivitelezési munkákról nem szól, így a projekt zárásával csupán csak tervek állnak majd rendelkezésre, épületek azonban nem fognak ezen projekt keretein belül épülni. Ha lesz a jövőben beruházás, az egy következő döntés kérdése. 

Nem. Ismerjük a Kolozsvár utca szűk mivoltát, és az utcán parkoló autók okozta szűkületeket, ezért oda egyáltalán nem terveztünk vendégforgalmat. Az ilyen jellegű forgalom a Kossuth Lajos utcán keresztül bonyolódhat.

Nem lesz. Közforgalmú gépjárműforgalom nem haladhat át továbbra sem a kastélyparkon.

Nem.

A csúcsórai forgalom által generált növekedés mértéke: ΔLAeqmax = 10*log(1.07) = 0,3 dB – meg sem közelíti a + 3 dB értéket.

Nem.

A rendezvényi forgalom akkor éri el a 3 dB növekedést, ha:
– Nappal a célforgalom 7197 személygépkocsi.
– Éjjel a célforgalom 626 személygépkocsi.

Nem.

A zajterhelést az MSZ 15036:2002. sz. – Hangterjedés a szabadban c.– szabvány alapján számítjuk ki az alábbi feltételek mellett:

 • A zajforrásokat pontforrásnak tekintjük.
 • A környező talajt hangvisszaverő tulajdonságúnak tekintjük – D =2.
 • A korrekciók közül a homlokzati hangvisszaverődést (+1 dB) alkalmazzuk.
 • A tetőn lévő G1, G2 zajforrásoknál Kir = -5 dB korrekciót alkalmazunk.

Az összegzett zajterhelés: LAeq2 = 33 / 32 dB – nappal / éjjel.
A zajterhelési határérték a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM r. 1. sz. melléklete alapján, településközponti vegyes területen: LTH = 55 / 45 dB – nappal / éjjel.
Értékelés: a zajterhelési határértékek teljesülnek.

A környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatában további javaslokat fogalmazatott meg a beruházás további zajcsökkentésének céljából, amelyeket az engedélyezési terv készítése során figyelembe veszünk.

Nem.
A hatásterület maximális kiterjedése a 284/2007. (X. 29.) Korm r. 6. § (1a) pontja alapján: D-i irányban 30 dB, a Ny-i irányban 35 dB.

A zajterhelési határérték a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM r. 1. sz. melléklete alapján, településközponti vegyes területen: LTH = 55 / 45 dB – nappal / éjjel.

Értékelés: a zajterhelési határértékek teljesülnek.

A közlekedési viszonyok tekintetében az idei évben több alkalmas egyeztetést folytattunk, amelyen részt vett Nagykovácsi főépítésze, a helyi, önkormányzati közutak kezelőjének képviseletében Nagykovácsi Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály osztályvezetője, Pest Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztály osztályvezetője, a beruházással kapcsolatos helyi településrendezési eszközök módosítására, az önkormányzat által megbízott településtervező és közlekedésmérnök kollégája, a nagykovácsi bekötőút, mint országos közút kezelőjének a Magyar Közút NZrt-nek, a képviselője, valamint a közbeszerzésen nyert, általunk megbízott generáltervező és közlekedésmérnök szaktervező kollégája.

Részletes forgalomvizsgálattal és csomóponti ellenőrzéssel vizsgálta a szakember az egyeztetésen hozott szakmai döntések megfelelőségét és megállapításra került, hogy nem okoznak számottevő forgalomnövekedést a tervezett funkciók. Továbbá bevont zajvédelmi szakértőt is a generáltervező, aki a forgalomszámításból eredeztetett növekmény zajhatását ellenőrizte. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a 3 dB-es jogszabályi küszöböt meg sem közelíti a csúcsidőben várható 0,3 dB-es forgalmi zajnövekmény.

A Budapest irányából várható behajtó forgalom visszaduzzasztó hatását, az esetleges leforduló sávok kialakításának szükségességét a generáltervező csomóponti ellenőrzéssel már vizsgálta. A terület Kossuth utcára nyíló új tervezett kapubehajtója az önkormányzat által tervezett új körforgalom negyedik ágaként, az Ybl Miklós utca felé nyíló útcsatlakozása pedig az Ybl Miklós utca meghosszabbításában, a Sebestyény kápolna melletti új közúti csomópont kialakításával valósulna meg. Egyik új csomópont sem fog visszaduzzasztó hatást generálni és a forgalomtechnikai számítások alapján leforduló sáv kialakítására sincsen szükség. A Sebestyén kápolna melletti új közúti csomópont útügyi építési engedély köteles tevékenység, ezért az engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság is vizsgálni fogja a forgalmi kérdéseket.

A torony épület emblematikus része a kastélyparknak. Bár közvetlen szomszédja a műemléki kastély épületnek, mégsem védett épület sem országos, sem helyi szinten. Ennek ellenére megbízói és tervezői döntés volt, hogy jelenlegi formáját kiemelt gondossággal kell megőrizni, hiszen sok helyi lakos és kastélyparkba látogató egyik kedves romantikus építményéről van szó. Külső és belső teljes felújítását tervezzük, a külsejéhez állagmegóvás céljából lesz hozzányúlva, míg a belsejében a már most is meglévő szintek kerülnek helyreállításra, szálláshely céljából.

Fontos megemlítenünk, hogy a toronyból nem lesz kilátó, hiszen a közösségi tervezési alkalmon elhangzott, hogy a szomszéd házak lakói nem szeretnék, ha ilyen célból lenne hasznosítva a torony. A közösségi tervezési alkalmon hangzott el a szálláshely funkció, mint lehetőség is, amely végül (és sokkal jobb ötlet híján) elnyerte a tetszésünket.

A közösségi tervezés kapcsán érkezett torony ötlet:
 torony - közösségi terv