Felhívás tervezésre

Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ), mint Ajánlatkérő ezúton kéri fel ajánlattételre a tervezőket „Kecskemét tervező” tárgyában történő ajánlattételre, az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint, és az abban foglalt feltételek figyelembevételével. MCSSZ a felhívásban többek között kiköti, hogy ajánlattevőnek szerepelnie kell az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 266/2013. Korm. rendelet) […]

Kerületi elnökségi határozat

A Magyar Cserkészszövetség VIII. (Nyugat-alföldi) Cserkészkerület elnöksége – a 2020. évi február 9-i Kerületi Küldöttgyűlés ezzel kapcsolatos határozatával összhangban – egyetért és támogatja Lechner Ödön Ingatlanfejlesztési projekt Kecskemét, Károlyi u. 1. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos tervezési programjára a tervezési pályázat kiírását, és a küldöttgyűlés előtt bemutatott tervezési program megvalósítását. A program a Kormány 1701/2018. (XII. […]

Tervezési program

A telken meglévő valamennyi épület elbontását követően, új építésként megvalósuló, a Magyar Cserkészszövetség alapműködését támogató többfunkciós közösségi, szolgáltató és kereskedelmi épület (becsült alapterület összesen: 2955 m2). A teljes ingatlan alatt mélygarázs kerül kialakításra a raktárak és a gépjármű parkolás biztosítására. A közösségi funkció a helyi és környékbeli cserkész közösségek részére, valamennyi magyar és külföldi cserkész […]

Az ingatlan állapota

Az épületek használaton kívülivé, az amortizáció és az időjárás viszontagságainak kitettekké váltak. Az időben változó épületszerkezetek jelentősen károsodtak, tönkrementek. A főépületen több helyen a lábazattól a tetőzetig végig futó repedések láthatóak, melyek jelentős állékonyságvesztést jelentenek. A nyílászárók sok helyen teljesen megsemmisültek és jelenleg OSB lemezzel vannak bedeszkázva. A födémen több helyen beázási károk és rohadás […]

Épített környezet

A tervezési helyszín Kecskemét belvárosában található, a település legfontosabb kulturális, igazgatási és közlekedési tengelye mellett, a város egyetlen sugárútja (Rákóczi út) közvetlen közelében. Ez utóbbi sugárút és annak végződésében található Vasútkert revitalizációja 2012. év nyarán fejeződtek be. A Rákóczi út másik végpontján a város történelmi főtere található Kecskemét legimpozánsabb épületeivel, melyek legtöbbje országos műemlék, vagy […]

A kecskeméti ház története

Az ingatlan korábban a Belügyminisztérium tulajdonát képezte és ismereteink szerint a ’70-es, ’80-as években rendőrségi óvodaként működött. Az épületekről rendelkezésre áll egy 1988-ban készült felmérési alaprajz a fűtés korszerűsítésének céljából. A rajzon ábrázolásra került a főépület alatt húzódó pince, mely egykoron a főépülethez kapcsolódó lapostetős “toldalékból” volt megközelíthető. Az 1988-at megelőzően azonban használaton kívűl lett […]