Felhívás tervezésre

Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ), mint Ajánlatkérő ezúton kéri fel ajánlattételre a tervezőket „Miskolc tervező” tárgyában történő ajánlattételre, az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint, és az abban foglalt feltételek figyelembevételével. MCSSZ a felhívásban többek között kiköti, hogy ajánlattevőnek szerepelnie kell az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 266/2013. Korm. rendelet) […]

A kerület is támogatja

A Magyar Cserkészszövetség II. Észak-magyarországi Cserkészkerület elnöksége – a 2020. évi február 23-i Kerületi Küldöttgyűlés ezzel kapcsolatos határozatával összhangban – egyetért és támogatja Lechner Ödön Ingatlanfejlesztési projekt Miskolci Cserkészházzal ( 3501 Miskolc, Csengey Gusztáv u. 3. számú, 8483 hrsz.) kapcsolatos tervezési programjára a tervezési pályázat kiírását, és a küldöttgyűlés előtt bemutatott tervezési program megvalósítását. A […]

Tervezési program

A telken meglévő valamennyi épület elbontását követően, új építésként megvalósuló, a Magyar Cserkészszövetség alapműködését támogató többfunkciós közösségi, szolgáltató és kereskedelmi épület (becsült alapterület összesen: 2785 m2).A teljes ingatlan alatt mélygarázs kerül kialakításra a raktárak és a gépjármű parkolás biztosítására.A közösségi funkció a helyi és környékbeli cserkész közösségek részére, valamennyi magyar és külföldi cserkész részére teremtenek […]

Építési környezet

A tervezési helyszín Miskolc belvárosában, Avas településrészen található. Mindösszesen pár száz méterre a Szinva pataktól és a belváros legnevezetesebb sétáló utcájától a Széchenyi István úttól. A közelben található a Szinva terasz, Európa tér és a MÜHA Művészetek Háza, Erzsébet tér és az Akadémia. Oktatási épületek is helyezkednek a közelben. A Csengey Gusztáv utca túl oldalán […]

Az ingatlan állapota

Az épületek használaton kívülivé, az amortizáció és az időjárás viszontagságainak kitettekké váltak. Az időben változó épületszerkezetek jelentősen károsodtak, tönkrementek. A belső berendezés, burkolatok gyakorlatilag teljesen eltűntek, vagy használhatatlanná váltak. Az épület káros süllyedéseket ugyan nem szenvedett, alapozása, tartószerkezeti falai és szintközi födémjei összeségében állékonynak mondhatóak. A tetőszerkezet beázott, elkorhadt, emiatt baleset- és életveszélyes állapot lépett […]

A miskolci ház története

A 8483 hrsz-ú telket valaha két önálló ingatlan alkotta a Csengey Gusztáv u. 3 (egykori 8483 hrsz), és az 5. szám (egykori 8484 hrsz). Az épületek az 1800-1900-as évek fordulóján épültek, pontos adat erről nem áll rendelkezésre. Évtizedekkel ezelőtt itt működött Miskolc város egyik híres tánciskolája, valamint a honvédség használta tiszti klubként, tiszti kaszinóként, tiszti […]