Felhívás tervezésre

Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ), mint Ajánlatkérő ezúton kéri fel közbeszerezési ajánlattételre a tervezőket „Nagykovácsi tervező” tárgyában történő ajánlattételre, az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint, és az abban foglalt feltételek figyelembevételével. A Magyar Cserkészszövetség az előkészítési feladatok körében kívánja kiválasztani jelen eljárás keretében a 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 2. és Kolozsvár u. 2/a számú, 307 és 919/1 […]

Tervezési program

A Nagykovácsi (hrsz. 307. és 919/1.) területen a kastélyépületet, valamint a körülötte lévő épületeket részben felújításra, részben átalakításra kerültek. 2015, majd 2016 folyamán került lefolytatásra építési engedélyeztetési eljárás, mely alapján 2016. év tavaszán megkezdték az épületek átalakítását, bővítését. Az építési munka eredményeként létrejött, jelenlegi komplexum hivatalos átadására és megnyitására 2018. május 27-én került sor. Ennek […]

Az ingatlan állapota

Az ingatlanon lévő épületek ingatlan-nyilvántartási rendezése és a 2018. évben kiadott használatabavételi engedélyben jóváhagyottak szerinti épületfeltüntetések és épülettörlések eljárása folyik jelenleg. A kastély, az iroda, valamint oktatási épületeket jelen beruházás nem érinti. Azok a korábbi beruházások során olyan korszerű állapotot értek el, hogy további építési munkákra nem szorulnak. A kastély épület közvetlen közelében található egy […]

Építési környezet

A tervezési helyszín Nagykovácsi nagyközségben található. Nagykovácsi a Budai-hegységben található, Pest megye egyik legmagosabban fekvő települése. Északon a Zsíros-hegy, a Nagy-Szénás és a Kutya-hegy, nyugaton a Széna-hegy, délen a Nagy-Kopasz, keleten a Remete-hegy és a Kerek-hegy veszi körbe. Az egész falut a Budai Tájvédelmi Körzet határolja. A település határában ered az Ördögárok patak is, mely […]

A nagykovácsi kastélypark története

A kastély 1840 körül épült. Először Wattay-kastély; később a Teleki család, majd a Tisza család tulajdonába került. Mindkét család vadászkúriaként használta, és elsősorban vadászidényben látogatta. 1849 májusában Görgei Artúr itt rendezte be főhadiszállását. Többször átalakították. Tisza Lajos az 1880-as években Benedicty József tervei alapján átépíttette, ekkor került a homlokzatra a Tisza család címere. Utolsó birtokosa […]