A kastély 1840 körül épült. Először Wattay-kastély; később a Teleki család, majd a Tisza család tulajdonába került. Mindkét család vadászkúriaként használta, és elsősorban vadászidényben látogatta. 1849 májusában Görgei Artúr itt rendezte be főhadiszállását. Többször átalakították. Tisza Lajos az 1880-as években Benedicty József tervei alapján átépíttette, ekkor került a homlokzatra a Tisza család címere. Utolsó birtokosa 1946-ban Tisza Lajos Kálmán, Tisza István korábbi miniszterelnök unokája volt. A II. világháború után államosították. 1956-ban itt volt Király Béla nemzetőrségének utolsó szálláshelye.

1958-tól a Vidékfejlesztési Minisztérium elődintézményeinek fenntartásában működő Erdészeti Nevelőotthonként funkcionált, ahol a településektől távol élő és dolgozó erdészcsaládok általános iskolás gyermekei kaptak bentlakásos oktatást és nevelést. 1992-ben megalakult az FVM Mezőgazdasági Szakképző Intézete és Nevelőotthona, melynek fő profilja a középfokú szakoktatás, kollégiumi nevelés, valamint szakmai tanfolyamok és rendezvények szervezése. Az intézmény neve 2004-ben FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumra módosult. 2007-ben jogutódja a Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskola, Kollégium és FVM Gyakorlóiskola, Piliscsaba lett. 2008-ban a kastély épületében működő kollégium megszűnt. Az épületet kiürítették, használata megszűnt, állapota az évek során jelentősen leromlott, életveszélyesség vált.

A kastélyt és parkját az Egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról szóló 2013. évi CXVIII. törvény értelmében a Magyar Cserkészszövetség kapta meg. A terület birtokba adására 2014. március 8-án került sor. A Magyar Cserkészszövetség a kastély épületet, valamint a 307 és 919/1 hrsz-ú ingatlanokon található épületeket részben felújította, részben átalakította.
A 307 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan 2015, majd 2016 folyamán került lefolytatásra építési engedélyeztetési eljárás, mely alapján 2016. év tavaszán megkezdték az épületek átalakítását, bővítését. Az építési munka eredményeként létrejött, jelenlegi komplexum hivatalos átadására és megnyitására 2018. május 27-én került sor.
A korábbi kivitelezési munka a Teleki-Tisza Kastély épületére, és a Kossuth Lajos utca mentén látható épületekre és ezek közvetlen környezetére terjedt ki. Az azóta eltelt időszakban jelentős építési beruházás a telken nem folyt, csak a meglévő épületállomány karbantartását és felújítását végezte az ingatlant üzemeltető Cserkészingatlanok Nonprofit Kft.