A tervezési folyamat főbb lépései

Az alábbi oldalon szeretnénk bemutatni, hogy tényszerűen melyek voltak azok a fontosabb lépések, amelyeket azért tettünk, hogy a helyi illetékesek tájékoztatva legyenek

Folyamatos kapcsolatban álltunk a Polgármester Hivatallal, a főépítésszel, az itt közzétett képek pedig egyértelműsítik, hogy a tervekkel az illetékesek biztosan találkozhattak, láthatták. A tervek ellen ezen időszak alatt nem volt kifogásuk.

2020-ban lehetőségünk nyílt egy támogatás keretein belül tervezési folyamatot indítani, amely révén meg tudjuk vizsgálni, hogy a park milyen fejlesztési lehetőségeket rejt magában, hogyan lehetne még inkább a helyiek számára használhatóvá tenni és emellett hogyan lehetne még inkább fenntarthatóvá tenni a jelenleg önmagában álló kastélyépületet. A tíz hektáros park fenntartása és üzemeltetése, díjmentes nyitvatartása jelentős terheket jelent, erre sem az önkormányzattól, sem más külső féltől támogatást, segítséget nem kapunk, ezért a felelős gazdálkodó feladata az, hogy gondoskodjon ennek anyagi hátteréről.

A tavalyi évben indult tervezési folyamatban több lényeges és fontos lépés történt, ebből a legfontosabbakat az alábbiakban szeretnénk bemutatni.

A tervezési munka megkezdése előtt fontosnak tartottuk a település főépítészével történő szakmai konzultációt, ezért már 2019. végén kértük a szakmai konzultáció lehetőségét.

Nagykovácsi főépítészével és alpolgármesterével egyeztetést folytattunk a HÉSZ kapcsán arról, hogy milyen módosítások elképzelhetőek a település számára és melyek nem. Ekkor kerültek megfogalmazásra azok az elvek, amelyek végül a határozatba is bekerültek.

A 2020. január 30-án megtartott képviselő-testületi ülésen bemutattuk előzetes elképzeléseinket a módosítás szempontrendszeréről a képviselők számára, amelyet a 10/2020. (I.30.) határozat értelmében a közösség képviselői támogattak, a szükséges HÉSZ módosítással együtt. Rendszeres egyeztetések történtek a fejlesztésről az önkormányzattal és ez a folyamat még jelenleg is tart, ezért tűnhet úgy, hogy a jelenlegi tervek nem felelnek meg a HÉSZ-nek, holott a tervezés során mindvégig figyelembe vettük az önkormányzat döntését és a fent említett határozatban leírt iránymutatást, azaz a “beépítés intenzitása nem emelkedhet”. Vagyis a HÉSZ-nek nem szándékosan nem felelnek meg a tervek, hanem azért, mert az önkormányzattal végzett közös munka még nem jutott abba a szakaszba, hogy a szabályzat módosuljon.

A polgármesteri előterjesztésben és a képviselőtestületi döntésben leírt irányelveket semmilyen formában sem másítottuk meg a tervezés folyamán.

Nem fog az eredetileg előírtnál több zöldfelület eltűnni, nem fog a beépítettség mértéke növekedni, nem lesz szükséges növelni az maximális épületmagasság értéken sem.


Képviselőtestületi ülés
 

A Képviselő-testület 2020. január 30-i ülésének anyagai:

Kósa Emőke (Összekovácsoló/NATE) 2020 év elején, a képviselőtestületi ülést követően  keresett fel bennünket azzal, hogy szeretné jobban megismerni az elképzeléseket és a helyszínt. A bejárás során átbeszéltük a HÉSZ módosítás indokait, az előzetes terveket, a támogatással kapcsolatos tudnivalókat.

Megbeszéltük, hogy ezen alkalomhoz hasonlóan bármikor fordulhat hozzánk, ha a tervekkel kapcsolatban további kérdése merülne fel.

Képviselői bejárás

Képviselői bejárás 2.

A nyílvános tervezői közbeszerezés részeként a pályázó tervezők megismerték a helyszínt, kérdéseket tehettek fel a programmal és a feladattal kapcsolatban.

A közbeszerzésen 11 tervezőiroda indult, így elmondható, hogy nagy volt az érdeklődés a feladat iránt.

Folyamatos konzultációt folytattunk a tervezési programot illetően, a  tervezők tervezési munkáját előkészítő megbeszélés is az önkormányzathoz, főépítészhez vezetett.

CAN - Főépítész

Az első alkalom célja az egymással és a területtel való ismerkedés, a projekt bemutatása és köztudatba ültetése. Áttekintettük a jelenlévőkkel a terület kedvelt és kevésbé kedvelt részeit, ebből problématérképet alakítottunk ki. Közösségi tervezés I.
közösségi I közösségi I

“A kastély fenntartója a Magyar Cserkészszövetség, akik eddig is törekedtek a településen élőkkel való jó viszonyra és arra, hogy a kastély ne csak a cserkészek, hanem az egész falu életének szerves része legyen.”

A II. közösségi találkozó alkalmával beszámoltunk az előző alkalom eseményeiről, illetve foglalkoztunk a toronnyal, az üvegházzal, a patakkal és a park szolgáltatásaival.

Ismét elmondtuk, hogy bátran lehet bennünket keresni bármilyen kérdésben.

A pandémia miatt a személyes részvételen alapuló folyamatot ezt követően sajnos nem tudtuk folytatni.

II. közösségi alkalom

Interjút adtunk a BKTV-nek szintén abból a célból, hogy minél többen értesüljenek a kastélyparkban történő tervezési munkáról.

bktv

“Tervek a Teleki-Tisza-kastélypark fejlesztésére”

Az Összekovácsoló magazinba Kósa Emőke készített velünk interjút, ahol igyekeztünk beszámolni a fejlesztés koncepciójáról, gondolatairól, stratágiai irányairól.

Elmondtuk, hogy szükséges foglalkozni az aktív és rendezvény turizmussal, szükségszerű a kastélyt kiegészíteni hotellel, továbbá a parkot úgy fejleszteni, hogy az a helyiek számára is elérhető maradjon, sőt még magasabb színvonalat biztosítson.

Nyitottságunkat fejeztük ki a tervezés iránt érdeklődők számára, hogy keressenek bennünket.

A helyettes államtitkárság szakembereivel néztük át a koncepciót, vizsgálva a műemléki és egyéb építési szempontokat.

ehat 1

ehat 2

A HÉSZ módosítás és a terület beépítése kapcsán többször is egyeztettünk, sőt a volumen érzékeltetése végett maketten is be lett mutatva a terv. A makett méretarányosan és pontosan mutatja a fejlesztés méretét, sőt a hurkapálcák a fák pontos helyeit is jelölik.

A maketten jól látható, hogy az épületek elhelyezése, mérete, koncepciója folyamatosan egyeztetésre került. Sőt, a későbbiek folyamán a kör alakú épület átmérője és a zöldfelület beépítettsége az itt látottakhoz képest csökkent.

Főépítészi egyeztetés
Főépítészi egyeztetés 2
Egyeztetés

A településtervezői munka a korábbi egyeztetéseket követően elkezdődött. Részletesen tájékoztattuk a településtervezőt és válaszoltunk a felmerült kérdésekre a koncepcióval kapcsolatban, a főépítész jelenlétében.

Ezen alkalommal a generáltervező bemutatta a korábban egyeztetett terveket a településtervezőnek, valamint megállapodtunk abban, hogy a nyitvamaradt, felmerült kérdések ügyében az illetékes szakhatóságokat felkeressük és beszámolunk állásfoglalásaikról.

Főépítész 2
Főépítész 1

Egyeztetés a Pest Megyei Kormányhivatal (általános építésügyi hatóság) illetékeseivel a HÉSZ kapcsán felmerült kérdésekkel, és a tervezett épület engedélyezésével kapcsolatban.

A helyettes államtitkárság szakembereivel tovább vizsgáltuk a koncepciót, vizsgálva a műemléki és egyéb építési szempontokat.

ehat

Egyeztetés a Pest Megyei Kormányhivatal (örökségvédelmi építésügyi hatóság) illetékeseivel a HÉSZ kapcsán felmerült kérdésekkel, és a tervezett épület engedélyezésével kapcsolatban.

 Örökségvédelem

Egyeztetés a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízügyi hatóság) illetékeseivel a HÉSZ kapcsán felmerült kérdésekkel, és a tervezett épület engedélyezésével kapcsolatban.

A településtervező és Nagykovácsi főépítészének tájékoztatása az októberi hatósági egyeztetések eredményeiről és a további feladatokról a HÉSZ módosítás kapcsán.

Főépítészi egyeztetés

A generáltervező és a megrendelő bemutatta a képviselő-testület jelenlévő tagjai számára a készülőben lévő engedélyezési terveket. Ebben az anyagban már láthatóak voltak azok az épületek, méretek, volumenek, fejlesztési irányok, amelyek azóta érdemben nem változtak (az ezt követő tervezési szakaszban a tervek a szakmai kritériumoknak megfelelően tovább részleteződtek). A bemutatót követően egyéb észrevétel, kérdés nem érkezett hozzánk, szóban támogatásról lettünk biztosítva. A képernyőfotón jól látható, hogy azt a koncepciót mutatjuk be már ekkor is, amely a kormányhivatalhoz később bekerült előzetes vizsgálatra. Az ülésen részt vett többek között:
 • Kiszelné Mohos Katalin polgármester
 • Szemesy Barbara alpolgármester
 • Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester
 • Kósa Emőke képviselő (Összekovácsoló/NATE)
 • Horváth Adrienn (az Önkormányzat által megbízott településtervező, a HÉSZ módosítás tervezője)
 • és más képviselők.
Képviselőtestületi ülés Közzétesszük az általunk bemutatott prezentációt is, hogy látható legyen, a képviselők nem a kormányhivatalhoz benyújtott anyagból értesültek először a terv volumenéről:

Az Önkormányzattal Együttműködési Keretmegállapodást is kötött a Magyar Cserkészszövetség, a HÉSZ módosításért “cserébe”. Ebben több mindent is vállaltunk, amelyeket az önkormányzat fogalmazott meg. Ezt a megállapodást közzétesszük, mert fontosnak tartjuk látni ezt az oldalt is és fontos megemlíteni azt is, hogy az együttműködés aláírása a “képviselőtestületi ülést” követően került sor.

 • Önkormányzat vállalta a Helyi Építési Szabályzat módosításában való, szükségszerű közreműködést.
 • Felek vállalták, hogy turisztikai területen együttműködnek és az Önkormányzat kifejezte, hogy támogatja a turisztikai célú hasznosítást.
 • A Cserkészszövetség vállalta a Varázskastély fesztivál díjmentes megtartását a parkban.
 • Felek közösen vállalták a kastélypark állapotának megtartását.
 • A Cserkészszövetség vállalta a kerékpárút létesítését, illetve adott esetben a telekrendezéshez is hozzájárult.
 • Az Önkormányzattal történő egyeztetések folyamán felmerült, hogy a község nagyon nehezen tudja megoldani a pedagógusok helyben tartását, mivel a magas ingatlanárak miatt nem tudnak itt megtelepedni a gyermekeinkért dolgozó nevelők. Ennek folyományaként, ezen szándék mentén a szolgálati lakásokba az önkormányzat négy lakásra bérlőkijelölési jogot kért. A szolgálati lakások célja többek között a környezeti hatások csökkentése. Célunk, hogy a park üzemeltetői helyben lakjanak, ezáltal csökkentsük a gépkocsi használatból eredő károsanyag kibocsátást és a községbe áramló ingázók számát. Nem feledkezünk meg azokról az idős hölgyekről sem (az itt működött iskola pedagógusai voltak), akik a területen lévő szolgálati házakban élnek – számukra is tervezzük az itt lakás további megoldását.
 

 

Ezen a kooperáción témáink voltak többek között:
 • Építménymagasság számítás, épületek magasságának vizsgálata
 • HÉSZ-el kapcsolatos kérdések
 • Zöldfelületi idomterv áttekintése (ami alapján megállapítható, hogy a tervek megfelelnek a zöldfelületi előírásoknak)
idomterv
idomterv 919

A Várkapitányság Integrált Területfejelsztési Központ Noprofit Zrt. (az örökségvédelmi törvény által kijelölt régészeti szerv) régészével történt helyszíni bejárás, ahol a régészeti kérdések megválaszolása történt. Ezt követően az illetékes szerv elkészítette az előzetes régészeti dokumentációját.

A helyettes államtitkárság szakembereivel tovább vizsgáltuk a koncepciót, vizsgálva a műemléki és egyéb építési szempontokat.

Ennek a megbeszélésnek főkuszában a hotelépület és annak továbbgondolása, tervezése állt.

ehat

A kastélypark útügyi, megközelíthetőségi kérdéseit vizsgáltuk a bevont szakértőkkel. Az egyeztetésen részt vett Nagykovécsi főépítésze, a Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály osztályvezetője, a településtervezők, a Magyar Közút képviselője, valamint az út és közelekdéstervező.

Útügyi egyeztetés

A kastélypark útügyi, megközelíthetőségi kérdéseinek megválaszolására szerveződött találkozó a Polgármesteri Hivatalba. Az egyeztetésen részt vett Nagykovácsi főépítésze, Nagykovácsi Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály osztályvezetője, a településtervező és közlekedésmérnök kollégája, a Magyar Közút képviselője, valamint a generáltervező és közlekedésmérnök kollégája.

Ezen a megbeszélésen komplexen vizsgáltuk a kastélypark meglévő és tervezett közútcsatlakozásait, a tervezett Kossuth u. – Ady u. körforgalmat, a jellemző kerékpáros- gépjármű- gyalogos forgalmát a községnek és közlekedési kérdéseit is, valamint egyeszségre jutottunk ezekkel kapcsolatban.

A megbeszélésen az az egyöntetű elvi megállapodás született, hogy

 • A jelenlegi főkapu áthelyezése forgalmi szempontból célszerű lenne az Ady Endre utcával szemben (a tervezett körforgalom negyedik ágaként).
 • Nem javasolt a park megközelítése az Benczúr – Eötvös utca irányából.
 • A kápolna felőli megközelítése a parknak az Ybl Miklós utca meghosszabbításaként, a Kossuth utcával összekötve célszerű, új csomópont kiépítésével. Ezt a csomópontot forgalomtechnikai szempontból támogatták a résztvevő szakemberek.
 • A Kolozsvár utca felőli szálláskapu a mostani állapot szerinti vendégforgalmat már nem fogja kiszolgálni, helyette kisebb intenzitású munkahelyi parkolók fognak itt megvalósulni.
 • A Kolozsvár utca felőli, szolgálati lakásokhoz vezető csaltakozás nem változik, funkciója változatlan marad.
 • A kastélyparkon keresztül közcélú gépjárműforgalom nem fog áthaladni (ez a tervezés során egyébként fel sem merült).
 • Létesülnek a parkba érkező látogatók, családok számára közforgalom számára megnyitott parkolók.
 • További forgalmi vizsgálatok elkészítését kérték a közútkezelők.

 Útügyi egyeztetés

Az online tartott egyeztetésen a kastély melletti hotel továbbgondolása és a hangsúlyosabb műemléki illeszkedés volt az egyeztetés témája. ehat

Komplett adatszolgáltatással éltünk Nagykovácsi főépítésze és a településtervező számára a vállalt településrendezési módosítási munka elvégzése céljából:

 • építési hely jelölése
 • építész műszaki leírások, benne a parkolási mérleggel
 • előzetes környezeti vizsgálati dokumentáció
 • hidrológiai tanulmány
 • környezetvédelmi műszaki leírás
 • közlekedési tervek, benne a forgalomszámítással
 • tájépítészeti tervek, benne a zöldfelületi kimutatással
Megállapítottuk, hogy a településtervező számára az utolsó kérdések is megválaszolásra kerültek, más adatra nincs szüksége, az egyeztetési dokumentációt el tudja készíteni. HÉSZ

A Pest Megyei Kormányhivatal érdemi döntést hozott az előzetes környezetvédelmi vizsgálati eljárásban.  A határozat megállapította, hogy a tervezett beruházásnak jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Az eljárásban részt vett a Pest Megyei Kormányhivatal (környezetvédelmi és természetvédelmi, népegészségügyi, kulturális örökségvédelmi szakkérdésben), Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízügyi szakkérdésben), Duna-Ipoly Nemzeti Park (természetvédelmi kezelőként), Nagykovácsi Nagyközség Jegyzője (helyi természetvédelmi hatóságként), akik további megállapításokat, feltételeket szabtak, amelyek a tervekbe átvezetésre kerülnek.

A Pest Megyei Kormányhivatal PE-06/KTF/17446-28/2021 számú határozatának indoklásában szerepel, hogy a beépítés intenzitása nem emelkedik.

Határozat

Augusztus 23-án megtartottunk a Kastély Kerekasztalt, közel 30-an gyűltek össze a helyi civilek, képviselők, polgármesteri hivatalt képviselők, hogy alaposabban megismerjék a kastélypark fejlesztési terveit. A változékony, esős időjárás ellenére közösen bejártuk a kastélyparkot, ahol testközelből váltak láthatóvá az egyes fejlesztési helyszínek, pontok. A résztvevők láthatták a park és épületállományának jelenlegi állapotát, helyzetét. A bejárást követően meg lehetett nézni a kinyomtatott látványképeket, rajzokat.
Ezt követően élénk párbeszéd alakult ki a tervekkel kapcsolatban. Az időkeret szűkössége és a témák sokasága miatt abban maradtunk, hogy folytatjuk a megkezdett egyeztetéseket.
Az alkalmon a következő szervezetek vettek részt:
Alapítvány Nagykovácsiért
Crosskovácsi Sport és Környezetvédelmi Egyesület
Kisiskola Nonprofit Kft.
Linum Vocal Egyesület
Magyar Cserkészszövetség / Lechner projekt
Nagykovácsi Gr. Tisza István Nemzeti Kör Egyesület
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata / Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Nagykovácsi Ófaluért Egyesület
Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesület
Nagykovácsi Virágos Park Egyesület
ÖsszeKOvácsoló Egyesület

Fotók: https://www.facebook.com/nagykovacsikastelypark/posts/135995035391111