Az ingatlanon lévő épületek ingatlan-nyilvántartási rendezése és a 2018. évben kiadott használatabavételi engedélyben jóváhagyottak szerinti épületfeltüntetések és épülettörlések eljárása folyik jelenleg. A kastély, az iroda, valamint oktatási épületeket jelen beruházás nem érinti. Azok a korábbi beruházások során olyan korszerű állapotot értek el, hogy további építési munkákra nem szorulnak.

A kastély épület közvetlen közelében található egy századfordulón épült, egykori víztározó torony épület, mely ugyan nem műemlék, de településképi szempontból meghatározó alkotás. A torony rakott kőfalas szerkezetű, mely építési rendszer jó minőségnek örvend jelenleg is. Az épület faszerkezetei tönkrementek, a toronyba való feljutás jelenleg nem lehetséges.

A telek Kolozsvár utcai felén található a jelenleg is szállásként használt „panzió épület”, mely a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási és Hatósági Igazgatóság által kiadott 32003/6/2000. számú építési-, és 20298/2003. számú használatbavételi engedély alapján bővült és került átalakításra. Az épület szerkezetei, gépészete és elektromos hálózata korszerűtlen, valamint az épület nem felel meg a közel nulla energiaigényű épület előírásainak sem. Az évek során az épület a csapadékvíz hatására felázott és talajmenti szerkezeti elfagytak, valamint az első emelet feletti födéme határétéken túl lehajlott, károsodott. Az épület tartószerkezetét fel kell mérni, meg kell vizsgálni és a szükséges mértékben meg kell erősíteni, valamint a teljes épületet energetikailag is fel kell újítani, korszerűsíteni.

Az Ördögárok patak partján helyezkedik el a kastély kert üvegháza, mely szinte teljesen tönkrement. Jelenleg nem képes ellátni eredeti funkcióját, mert az üvegfelületei számos helyen teljesen megsemmisültek.

Az Ördögárok patak partján tovább haladva a kastély kert lentebbi részein található egy faház épület, mely kora és szerkezeti miatt korszerűtlen, felújítást (esetleg újjáépítést) igényel.

A kastély kert rendelkezik parkolókkal, illetve belső úthálózattal is, de ezek bővítése, rendezése, felújítása céljából bőven van tennivaló.