Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ), mint Ajánlatkérő ezúton kéri fel közbeszerezési ajánlattételre a tervezőket „Nagykovácsi tervező” tárgyában történő ajánlattételre, az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint, és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

A Magyar Cserkészszövetség az előkészítési feladatok körében kívánja kiválasztani jelen eljárás keretében a 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 2. és Kolozsvár u. 2/a számú, 307 és 919/1 hrsz-ú ingatlan teljeskörű (előkészítő terv, építési engedélyezési terv, kiviteli terv) tervezési munkálataira kiválasztani a megfelelő generáltervezőt.

A nyertes ajánlattevő feladata a hivatkozott címen teljeskörű, generál tervezési feladat ellátása.

A kiírás megtalálható a Közbeszerzési Hatóság oldalán.

Kérdéseket feltenni az EKR felületén belül, írásban lehetséges.

Ajánlattételi határidő: 2020.04.21 11:00
Ajánlatok bontásának dátuma: 2020.04.21 13:00